Obs! Sista ansökningsdag är förlängt till 7 april

Stängd utlysning

26 februari - 07 april 2020

Exploratory workshops inom utbildningsvetenskap

Syftet med bidraget är att stödja utforskandet av möjliga innovativa forskningsområden och nyskapande forskningsidéer inom utbildningsvetenskap.

Bidraget kan användas för att, via forskningssamverkan, pröva nya forskningsfrågor, metoder, analyser, perspektiv, datamaterial med mera. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Utbildningsvetenskap 

Inriktning: Fri

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Medverkande forskare: Minst 1 och upp till 6 forskare ska bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 1-2 år

Bidragsbelopp: Max 200 000 kronor per år

Budgetram för utlysningen: Totalt 800 000 kronor per år i 2 år, vilket innebär att minst 4 bidrag kan beviljas.

Bidragsperioden startar: Januari 2021

Ansökningsperiod: 26 februari 2020 (kl. 14.00) – 7 april 2020 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av november 2020

Att notera:

  • Du ska redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant i din forskning, och i så fall på vilket sätt du kommer att använda sådana perspektiv eller varför du väljer att inte göra det. Hur köns- och genusperspektiv hanteras i forskningsprojektet kommer att ingå i bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten. Läs mer under rubriken ”Forskningsbeskrivning och på vår webbplats. Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Telefonnumret är bemannat helgfria vardagar kl. 9.00-15.00 under utlysningens öppettid.

Utlysningar inom utbildningsvetenskap

ansokuv@vr.se

+46 (0)8 546 44 053

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom den specifika utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..