Pages about "Application"

 • News |

  18 Mar 2019

  Due to problems at our server provider, Prisma has been partly unavailable during the weekend. We will therefore prolong the application time with 24 hours.

  Keywords: Application

 • News |

  17 Dec 2018

  As from spring 2019, if you are awarded a grant from the Swedish Research Council you must have a plan for how the research data generated within your project shall be managed.

  Keywords: Application Grant terms and conditions

 • Article |

  30 Apr 2018

  På Vetenskapsrådet inför vi från och med 2018 nya riktlinjer för bedömning av stöd till forskning. Riktlinjerna gör uppdraget till våra granskare tydligare och ger dig som söker bidrag en bild av hur bedömningen går till.

  Keywords: Application Grant

 • Article |

  30 Apr 2018

  På Vetenskapsrådet inför vi från och med 2018 nya riktlinjer för bedömning av stöd till forskning. Riktlinjerna gör uppdraget till våra granskare tydligare och ger dig som söker bidrag en bild av hur bedömningen går till.

  Keywords: Application Grant

 • Article |

  30 Apr 2018

  På Vetenskapsrådet inför vi från och med 2018 nya riktlinjer för bedömning av stöd till forskning. Riktlinjerna gör uppdraget till våra granskare tydligare och ger dig som söker bidrag en bild av hur bedömningen går till.

  Keywords: Application Grant

Load more