Publicerad den

Uppdaterad den

Utlysningar som RSS-flöde

Hämta de senaste utlysningarna från Vetenskapsrådet med vårt RSS-flöde.

RSS (Really Simple Syndication) är ett enkelt och smidigt sätt att prenumerera på våra utlysningar. Du får en direktlänk till de senaste utlysningarna så snart de publiceras.

Aktuella utlysningar från Vetenskapsrådets RSS-flöde

 • Projektbidrag för internationella forskningssamarbeten inom neurodegenerativa sjukdomar (JPND)


  Stängda utlysningar
  Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom Joint programme – Neurodegenerative Disease Resarch (JPND). Sverige är via Vetenskapsrådet ett av de 17 länder som deltar i JPND-utlysningen, som har titeln ”Mechanisms and measurement of disease progression in the early phase of neurodegenerative diseases”.
  Projektbidrag för internationella forskningssamarbeten inom neurodegenerativa sjukdomar (JPND)
  Medicin och hälsa
  Projektstöd
  Enskild forskare
 • Exploratory workshops inom konstnärlig forskning


  Kommande utlysningar
  Syftet med bidraget är att stödja utforskandet av möjliga innovativa forskningsområden och nyskapande forskningsidéer inom konstnärlig forskning. Bidraget kan användas för att, via forskningssamverkan, pröva nya forskningsfrågor, metoder, analyser, perspektiv, datamaterial, med mera.
  Exploratory workshops inom konstnärlig forskning
  Konstnärlig forskning
  Miljö- och samverkansstöd
  Enskild forskare
 • Bidrag till forskares kommunikation inom konstnärlig forskning


  Kommande utlysningar
  Syftet med bidraget är att möjliggöra för innehavare av tidigare och/eller pågående forskningsbidrag från Vetenskapsrådet att planera, genomföra och utvärdera kommunikationsaktiviteter som innebär dialog eller samskapande med identifierade grupper utanför akademin.
  Bidrag till forskares kommunikation inom konstnärlig forskning
  Konstnärlig forskning
  Forskningskommunikationsstöd
  Enskild forskare
 • Project grant for research collaboration between Korea and Sweden


  Öppna utlysningar
  Utlysningstexten är bara tillgänglig på engelska. Här hittar du utlysningstexten.
  Project grant for research collaboration between Korea and Sweden
  Naturvetenskap och teknikvetenskap
  Projektstöd
 • Bidrag till forskningsmiljö för forskning om sjätte generationens trådlösa system (6G)


  Kommande utlysningar
  Syftet med bidraget är att skapa ett mervärde av samarbete i en större gruppering än ett vanligt projekt. Bidraget söks av en konstellation av flera forskare som arbetar mot ett gemensamt forskningsmål på lång sikt.
  Bidrag till forskningsmiljö för forskning om sjätte generationens trådlösa system (6G)
  Naturvetenskap och teknikvetenskap
  Miljö- och samverkansstöd
  Enskild forskare
 • Projektbidrag för forskning om antimikrobiell resistens – från biologiska mekanismer till samhällsaspekter


  Öppna utlysningar
  Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.
  Projektbidrag för forskning om antimikrobiell resistens – från biologiska mekanismer till samhällsaspekter
  Humaniora och samhällsvetenskap, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap
  Projektstöd
  Enskild forskare
 • Forskarskolor inom infektionsområdet


  Öppna utlysningar
  Syftet med bidraget är att anordna utbildning på forskarnivå som ska bidra till att stärka forskningskompetensen inom områdena antimikrobiell resistens och/eller virus och pandemier i Sverige.
  Forskarskolor inom infektionsområdet
  Humaniora och samhällsvetenskap, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap
  Miljö- och samverkansstöd
  Organisation
 • Proof of concept inom infektionsområdet


  Öppna utlysningar
  Syftet med bidraget är att överbrygga gapet mellan grundforskning och nyttiggörande eller kommersialisering av forskningsresultat inom infektionsområdet. Proof of concept-bidraget ger dig som har eller har haft bidrag från Vetenskapsrådet, Forte eller Formas möjlighet att vidareutveckla dina forskningsresultat. Detta genom att verifiera användbarhet och lämplighet av en ny metod, produkt eller process som utvecklats från ett tidigare forskningsprojekt samt genomföra aktiviteter som förbereder för innovation eller kommersialisering.
  Proof of concept inom infektionsområdet
  Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap
  Projektstöd
  Enskild forskare
 • Projektbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap


  Stängda utlysningar
  Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.
  Projektbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap
  Naturvetenskap och teknikvetenskap
  Projektstöd
  Enskild forskare
 • Exploratory workshops inom utbildningsvetenskap


  Stängda utlysningar
  Syftet med projektbidraget är att stödja utforskandet av möjliga innovativa forskningsområden och nyskapande forskningsidéer inom utbildningsvetenskap. Bidraget kan användas för att, via forskningssamverkan, pröva nya forskningsfrågor, metoder, analyser, perspektiv, datamaterial, och för att utforska möjligheter att skriva ansökningar och söka internationella medel, med mera.
  Exploratory workshops inom utbildningsvetenskap
  Utbildningsvetenskap
  Miljö- och samverkansstöd
  Enskild forskare
 • Nätverksbidrag inom utbildningsvetenskap


  Stängda utlysningar
  Nätverksbidraget syftar till att stödja internationalisering och mobilitet genom utveckling av långsiktiga forskningssamarbeten inom utbildningsvetenskap mellan svenska forskargrupper och forskargrupper i andra länder.
  Nätverksbidrag inom utbildningsvetenskap
  Utbildningsvetenskap
  Miljö- och samverkansstöd
  Enskild forskare
 • Projektbidrag inom utbildningsvetenskap


  Stängda utlysningar
  Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.
  Projektbidrag inom utbildningsvetenskap
  Utbildningsvetenskap
  Projektstöd
  Enskild forskare
 • Etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap


  Stängda utlysningar
  Syftet med bidraget är att ge dig som junior forskare möjlighet att etablera dig som självständig forskare i Sverige.
  Etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap
  Naturvetenskap och teknikvetenskap
  Karriärstöd
  Enskild forskare
 • Bidrag till forskningstid i klinisk miljö


  Stängda utlysningar
  Syftet med bidraget är att du som är kliniskt verksam ges möjlighet att bedriva forskning på deltid parallellt med att du utvecklar din kliniska kompetens. Detta för att stärka och förnya den medicinska och kliniska forskningen.
  Bidrag till forskningstid i klinisk miljö
  Medicin och hälsa
  Karriärstöd
  Enskild forskare
 • Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration


  Stängda utlysningar
  Syftet med bidraget är att möjliggöra för innehavare av tidigare och/eller pågående forskningsbidrag från Vetenskapsrådet att planera, genomföra och utvärdera kommunikationsaktiviteter som innebär dialog eller samskapande med identifierade grupper utanför akademin.
  Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration
  Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap, Utvecklingsforskning
  Forskningskommunikationsstöd
  Migration och integration
  Enskild forskare
 • Bidrag till forskares kommunikation inom konstnärlig forskning


  Stängda utlysningar
  Syftet med bidraget är att möjliggöra för innehavare av tidigare och/eller pågående forskningsbidrag från Vetenskapsrådet att planera, genomföra och utvärdera kommunikationsaktiviteter som innebär dialog eller samskapande med identifierade grupper utanför akademin.
  Bidrag till forskares kommunikation inom konstnärlig forskning
  Konstnärlig forskning
  Forskningskommunikationsstöd
  Konstnärlig forskning
  Enskild forskare
 • Forskarskolor inom registerbaserad forskning


  Kommande utlysningar
  Syftet med bidraget till nationell forskarskola inom registerbaserad forskning är att utbilda doktorander i grundläggande och nydanande metoder relevanta för tvärvetenskaplig och tvärsektoriell registerbaserad forskning.
  Forskarskolor inom registerbaserad forskning
  Humaniora och samhällsvetenskap, Medicin och hälsa
  Miljö- och samverkansstöd
  Organisation
 • Bidrag till forskningsmiljö inom registerbaserad forskning


  Kommande utlysningar
  Syftet med bidraget är att stödja tvärvetenskapliga och tvärsektoriella forskningsmiljöer inom registerbaserad forskning som kan ta sig an komplexa frågeställningar i syfte att möta samhällsutmaningar med ny kunskap.
  Bidrag till forskningsmiljö inom registerbaserad forskning
  Humaniora och samhällsvetenskap, Medicin och hälsa
  Miljö- och samverkansstöd
  Enskild forskare
 • Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse


  Kommande utlysningar
  Syftet med bidraget är att stödja forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Det kan gälla en nationell infrastruktur eller svenskt deltagande i en internationell infrastruktur. Endast vissa infrastrukturer/områden kan ansöka i utlysningen. Vilka dessa är kommer att anges i utlysningstexten.
  Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse
  Forskningsinfrastruktur
  Organisation
 • Projektbidrag för internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens (JPIAMR)


  Stängda utlysningar
  Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) som undersöker åtgärdsstrategier för att förhindra utveckling och överföring av infektioner orsakade av antimikrobiell resistens. Sverige är via Vetenskapsrådet ett av de 20 länder som deltar i JPIAMR-utlysningen.
  Projektbidrag för internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens (JPIAMR)
  Medicin och hälsa
  Projektstöd
  Enskild forskare
 • Etableringsbidrag inom medicin och hälsa


  Stängda utlysningar
  Syftet med bidraget är att ge dig som junior forskare möjlighet att etablera dig som självständig forskare i Sverige.
  Etableringsbidrag inom medicin och hälsa
  Medicin och hälsa
  Karriärstöd
  Enskild forskare
 • Konsolideringsbidrag inom medicin och hälsa


  Stängda utlysningar
  Syftet med bidraget är att ge de mest framstående yngre forskarna möjlighet att konsolidera sin forskning och vidga sin verksamhet som självständiga forskare. Inom ramen för utlysningen vill Vetenskapsrådet stödja forskare som har en vetenskapligt intressant forskningsidé och som kan omsätta och genomföra forskningsuppgiften och därmed föra forskningsfronten framåt eller fylla befintliga kunskapsluckor.
  Konsolideringsbidrag inom medicin och hälsa
  Medicin och hälsa
  Karriärstöd
  Enskild forskare
 • Projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R)


  Stängda utlysningar
  Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Detta är ett projektbidrag med inriktning, och syftar till att främja utveckling av metoder för ersättning, begränsning och/eller förfining av djurförsök enligt 3R-principen (efter engelskans replace, reduce och refine).
  Projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R)
  Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap
  Projektstöd
  Enskild forskare
 • Projektbidrag inom medicin och hälsa


  Stängda utlysningar
  Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.
  Projektbidrag inom medicin och hälsa
  Medicin och hälsa
  Projektstöd
  Enskild forskare
 • Projektbidrag för forskning om virala zoonoser


  Stängda utlysningar
  Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.
  Projektbidrag för forskning om virala zoonoser
  Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap
  Projektstöd
  Enskild forskare
 • Bidrag till forskningstid inom primärvården


  Stängda utlysningar
  Syftet med bidraget är att att ge personer verksamma inom primärvården möjlighet att bedriva forskning och etablera sig som självständiga forskare parallellt med att de utvecklar sin yrkeskompetens. Inriktningen för detta bidrag syftar till långsiktig forskning inom sjukdomar och sjukdomstillstånd som diagnosticeras, behandlas och remitteras inom primärvården.
  Bidrag till forskningstid inom primärvården
  Medicin och hälsa
  Karriärstöd
  Enskild forskare
 • Bidrag till klinisk studie inom behandlingsforskning


  Stängda utlysningar
  Syftet med bidraget är att ge stöd till kliniska behandlingsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. Med klinisk studie i behandlingsforskning avses såväl interventions- som observationsstudier, och även områden som prevention, diagnostik, uppföljning, implementering, omvårdnad och rehabilitering inkluderas. Bidraget ska möjliggöra för en konstellation av forskare inom regioner och akademi att samverka med ett gemensamt forskningsmål.
  Bidrag till klinisk studie inom behandlingsforskning
  Klinisk behandlingsforskning
  Miljö- och samverkansstöd
  Enskild forskare
 • Gästforskarbidrag inom forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism


  Stängda utlysningar
  Vetenskapsrådets bidrag till gästforskare syftar till att ge lärosäten och andra forskningsorganisationer möjlighet att utveckla och stärka ett forskningsområde genom att rekrytera en internationellt framstående forskare under en kortare period.
  Gästforskarbidrag inom forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism
  Humaniora och samhällsvetenskap
  Miljö- och samverkansstöd
  Organisation
 • Olof Palmes gästprofessur


  Stängda utlysningar
  Syftet med Vetenskapsrådets bidrag till gästprofessorer är att ge universiteten möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en internationellt ledande professor under en kortare period.
  Olof Palmes gästprofessur
  Humaniora och samhällsvetenskap
  Miljö- och samverkansstöd
  Organisation
 • Tage Erlanders gästprofessur


  Stängda utlysningar
  Syftet med Vetenskapsrådets bidrag till gästprofessorer är att ge universiteten möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en internationellt ledande professor under en kortare period.
  Tage Erlanders gästprofessur
  Naturvetenskap och teknikvetenskap
  Miljö- och samverkansstöd
  Organisation
 • Internationell postdok inom medicin och hälsa (vårens utlysning)


  Stängda utlysningar
  Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidraget ska också premiera den svenska forskningens kvalitet och förnyelse.
  Internationell postdok inom medicin och hälsa (vårens utlysning)
  Medicin och hälsa
  Karriärstöd
  Enskild forskare
 • Internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap samt utbildningsvetenskap (vårens utlysning)


  Stängda utlysningar
  Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidraget ska också premiera den svenska forskningens kvalitet och förnyelse.
  Internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap samt utbildningsvetenskap (vårens utlysning)
  Humaniora och samhällsvetenskap, Utbildningsvetenskap
  Karriärstöd
  Enskild forskare
 • Internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap (vårens utlysning)


  Stängda utlysningar
  Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidraget ska också premiera den svenska forskningens kvalitet och förnyelse.
  Internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap (vårens utlysning)
  Naturvetenskap och teknikvetenskap
  Karriärstöd
  Enskild forskare
 • Konsolideringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap


  Stängda utlysningar
  Syftet med bidraget är att ge de mest framstående yngre forskarna möjlighet att konsolidera sin forskning och vidga sin verksamhet som självständiga forskare. Inom ramen för utlysningen vill Vetenskapsrådet stödja forskare som har en vetenskapligt intressant forskningsidé och som kan omsätta och genomföra forskningsuppgiften och därmed föra forskningsfronten framåt eller fylla befintliga kunskapsluckor.
  Konsolideringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap
  Naturvetenskap och teknikvetenskap
  Karriärstöd
  Enskild forskare
 • Projektbidrag för forskning om det civila samhället


  Stängda utlysningar
  Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Inriktningen för detta bidrag syftar till att stödja forskning om det civila samhället.
  Projektbidrag för forskning om det civila samhället
  Humaniora och samhällsvetenskap
  Projektstöd
  Enskild forskare
 • Bidrag till forskningsmiljö inom humaniora och samhällsvetenskap


  Stängda utlysningar
  Bidraget till forskningsmiljö inom humaniora och samhällsvetenskap syftar till att skapa mervärde av samarbete för grupperingar som arbetar på längre sikt. Forskningsprojektet måste vara större och mer utmanande än vad som kan genomföras av en ensam forskare.
  Bidrag till forskningsmiljö inom humaniora och samhällsvetenskap
  Humaniora och samhällsvetenskap
  Miljö- och samverkansstöd
  Enskild forskare
 • Kerstin Hesselgrens gästprofessur


  Stängda utlysningar
  Syftet med Vetenskapsrådets bidrag till gästprofessorer är att ge universiteten möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en internationellt ledande professor under en kortare period.
  Kerstin Hesselgrens gästprofessur
  Humaniora och samhällsvetenskap
  Miljö- och samverkansstöd
  Organisation
 • Bidrag till forskningsmiljö inom konstnärlig forskning


  Stängda utlysningar
  Syftet är att skapa ett mervärde av samarbete i en större gruppering än ett vanligt projekt, och söks av en konstellation av flera forskare som arbetar mot ett gemensamt forskningsmål på lång sikt.
  Bidrag till forskningsmiljö inom konstnärlig forskning
  Konstnärlig forskning
  Miljö- och samverkansstöd
  Enskild forskare
 • Projektbidrag inom konstnärlig forskning


  Stängda utlysningar
  Syftet med projektbidraget är att stödja forskning på konstnärlig grund. Du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.
  Projektbidrag inom konstnärlig forskning
  Konstnärlig forskning
  Projektstöd
  Enskild forskare
 • Projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap


  Stängda utlysningar
  Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.
  Projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap
  Humaniora och samhällsvetenskap
  Projektstöd
  Enskild forskare
 • Rådsprofessor inom naturvetenskap och teknikvetenskap


  Stängda utlysningar
  Syftet med rådsprofessorprogrammet är att skapa förutsättningar för de mest framstående forskarna att bedriva långsiktig, nydanande forskning med stor potential att åstadkomma vetenskapliga genombrott. Bidraget ska också möjliggöra etablering och uppbyggnad av en större forskningsmiljö av högsta kvalitet kring en ledande forskare.
  Rådsprofessor inom naturvetenskap och teknikvetenskap
  Naturvetenskap och teknikvetenskap
  Miljö- och samverkansstöd
  Enskild forskare
 • Projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin (EP PerMed)


  Stängda utlysningar
  Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom European Partnership for Personalised Medicine (EP PerMed) med målet att främja utveckling och implementering av individanpassad medicin. Sverige är via Vetenskapsrådet och Vinnova ett av de 23 länder som deltar i EP PerMed-utlysningen, som har titeln ” Identification or Validation of Targets for Personalised Medicine Approaches”.
  Projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin (EP PerMed)
  Medicin och hälsa
  Projektstöd
  Enskild forskare
 • Bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer


  Öppna utlysningar
  Stödet till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer syftar till att ge möjlighet för forskargrupper att utveckla tvärvetenskaplig forskning och tvärvetenskapliga forskningsmiljöer där genombrott och nydanande kunskap kan förväntas. Utlysningen avser att ge långsiktigt stöd till forskning där teorier, metoder, sakkunskap och/eller data från olika discipliner kombineras på ett sådant sätt som öppnar för nya forskningsområden och forskningsansatser. Stödet ges i första hand till nya tvärvetenskapliga grupperingar med forskare med genuint olika vetenskaplig bakgrund.
  Bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer
  Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap
  Miljö- och samverkansstöd
  Enskild forskare
 • Internationell postdok inom konstnärlig forskning


  Öppna utlysningar
  Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidraget ska också premiera den svenska forskningens kvalitet och förnyelse.
  Internationell postdok inom konstnärlig forskning
  Konstnärlig forskning
  Karriärstöd
  Enskild forskare
 • Internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap samt utbildningsvetenskap (höstens utlysning)


  Kommande utlysningar
  Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidraget ska också premiera den svenska forskningens kvalitet och förnyelse.
  Internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap samt utbildningsvetenskap (höstens utlysning)
  Humaniora och samhällsvetenskap, Utbildningsvetenskap
  Karriärstöd
  Enskild forskare
 • Etableringsbidrag inom utvecklingsforskning


  Stängda utlysningar
  Syftet med bidraget är att ge dig som junior forskare möjlighet att etablera dig som självständig forskare i Sverige. Bidraget ska också premiera den svenska forskningens kvalitet och förnyelse. Etableringsbidrag inom utvecklingsforskning finansieras av regeringens biståndsbudget och forskningen ska vara av särskild relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i minst utvecklade länder.
  Etableringsbidrag inom utvecklingsforskning
  Utvecklingsforskning
  Karriärstöd
  Enskild forskare
 • Internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap (höstens utlysning)


  Kommande utlysningar
  Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidraget ska också premiera den svenska forskningens kvalitet och förnyelse.
  Internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap (höstens utlysning)
  Naturvetenskap och teknikvetenskap
  Karriärstöd
  Enskild forskare
 • Bidrag till klinisk studie inom behandlingsforskning


  Stängda utlysningar
  Syftet med bidraget är att ge stöd till kliniska behandlingsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. Med behandlingsstudier avses såväl interventions- som observationsstudier. Även områden som prevention, diagnostik, uppföljning, implementering, omvårdnad och rehabilitering inkluderas. Bidraget ska möjliggöra för en konstellation av forskare inom regioner och akademi att arbeta mot ett gemensamt forskningsmål.
  Bidrag till klinisk studie inom behandlingsforskning
  Klinisk behandlingsforskning
  Miljö- och samverkansstöd
  Klinisk behandlingsforskning
  Enskild forskare
 • Internationell postdok inom medicin och hälsa (höstens utlysning)


  Kommande utlysningar
  Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidraget ska också premiera den svenska forskningens kvalitet och förnyelse.
  Internationell postdok inom medicin och hälsa (höstens utlysning)
  Medicin och hälsa
  Karriärstöd
  Enskild forskare
 • Projektbidrag inom utvecklingsforskning


  Stängda utlysningar
  Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.
  Projektbidrag inom utvecklingsforskning finansieras av regeringens biståndsbudget och forskningen ska vara av särskild relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i minst utvecklade länder.

  Projektbidrag inom utvecklingsforskning
  Utvecklingsforskning
  Projektstöd
  Enskild forskare

Mer inom samma ämne

Inga matchande sidor