Publicerad den

Uppdaterad den

Utlysningar som RSS-flöde

Hämta de senaste utlysningarna från Vetenskapsrådet med vårt RSS-flöde.

RSS (Really Simple Syndication) är ett enkelt och smidigt sätt att prenumerera på våra utlysningar. Du får en direktlänk till de senaste utlysningarna så snart de publiceras.

Aktuella utlysningar från Vetenskapsrådets RSS-flöde

 • Behovsinventering av forskningsinfrastruktur av nationellt intresse


  Kommande utlysningar
  Prioritering av nya behov av forskningsinfrastruktur görs på Vetenskapsrådet genom en återkommande cyklisk process på två år. Processens första steg utgörs av en behovsinventering med syftet att peka ut områden där behoven av forskningsinfrastruktur av nationellt intresse är tydliga.
  Länk till utlysningen
 • Project grant for research collaboration between Italy and Sweden


  Öppna utlysningar
  Utlysningstexten är endast tillgänglig på engelska. Här finns utlysningstexten. Öppnas i nytt fönster.
  Länk till utlysningen
 • Projektbidrag: Sustainability and resilience


  Stängda utlysningar
  Syftet med bidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Detta bidrag finansieras gemensamt av Vetenskapsrådets och Formas forskningsanslag. Forskningen ska vara av särskild relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i minst utvecklade länder. Minst en forskare från ett minst utvecklat land eller lägre medelinkomstland ska medverka.
  Länk till utlysningen
 • Proof of concept inom infektionsområdet 2021


  Stängda utlysningar
  Syftet med bidraget är att överbrygga gapet mellan grundforskning och nyttiggörande eller kommersialisering av forskningsresultat inom infektionsområdet. Proof of concept-bidraget ger dig som har eller har haft bidrag från Vetenskapsrådet möjlighet att vidareutveckla dina forskningsresultat. Detta genom att verifiera användbarhet och lämplighet av en ny metod, produkt eller process som utvecklats från ett tidigare forskningsprojekt samt genomföra aktiviteter som förbereder för innovation eller kommersialisering.
  Länk till utlysningen
 • Proof of concept inom infektionsområdet 2022


  Stängda utlysningar
  Syftet med bidraget är att överbrygga gapet mellan grundforskning och nyttiggörande eller kommersialisering av forskningsresultat inom infektionsområdet. Proof of concept-bidraget ger dig som har eller har haft bidrag från Vetenskapsrådet, Forte eller Formas möjlighet att vidareutveckla dina forskningsresultat. Detta genom att verifiera användbarhet och lämplighet av en ny metod, produkt eller process som utvecklats från ett tidigare forskningsprojekt samt genomföra aktiviteter som förbereder för innovation eller kommersialisering.
  Länk till utlysningen
 • Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa


  Stängda utlysningar
  Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Detta är ett projektbidrag med inriktning, som syftar till att stödja forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa.
  Länk till utlysningen
 • Forskarskolor inom psykiatrisk forskning


  Öppna utlysningar
  Syftet med bidraget är att anordna utbildning på forskarnivå som ska bidra till att stärka forskningskompetensen inom den psykiatriska tvångsvården och rättspsykiatrin i Sverige. Satsningen grundar sig på ett regeringsuppdrag.
  Länk till utlysningen
 • Projektbidrag för forskningssamarbete med USA - Convergence Accelerator


  Stängda utlysningar
  Syftet med bidraget är att stödja samarbete med amerikanska forskare inom området kemisk avkänning. Utlysningen genomförs i samarbete med National Science Foundation (NSF) och Vinnova inom ramen för NSF’s Convergence Accelerator.
  Länk till utlysningen
 • Projektbidrag Röntgen Ångström


  Stängda utlysningar
  Utlysningstexten är endast tillgänglig på engelska. Här finns utlysningstexten.
  Länk till utlysningen
 • Bidrag för planering av kliniska studier inom behandlingsforskning


  Stängda utlysningar
  Syftet med bidraget är att skapa möjlighet för en konstellation av forskare inom akademin och hälso- och sjukvården att planera med andra aktörer inför en framtida ansökan om bidrag till kliniska studier inom behandlingsforskning.
  Länk till utlysningen
 • Projektbidrag för forskning om virus och pandemier – från grundläggande mekanismer till medicinska interventioner


  Stängda utlysningar
  Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Inriktningen för detta bidrag avser forskning inom basal virologisk forskning och grundläggande sjukdomsmekanismer som förorsakas av virus. Den omfattar även exempelvis forskning om zoonoser, utveckling av läkemedel, vaccin, diagnostik och behandling. Satsningen är en del av det nationella forskningsprogrammet inom virus och pandemier.
  Länk till utlysningen
 • Internationell postdok inom medicin och hälsa (höstens utlysning)


  Öppna utlysningar
  Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidraget ska också premiera den svenska forskningens kvalitet och förnyelse.
  Länk till utlysningen
 • Internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap, inklusive utbildningsvetenskap (höstens utlysning)


  Öppna utlysningar
  Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidraget ska också premiera den svenska forskningens kvalitet och förnyelse.
  Länk till utlysningen
 • Exploratory workshops inom konstnärlig forskning


  Öppna utlysningar
  Syftet med bidraget är att stödja utforskandet av möjliga innovativa forskningsområden och nyskapande forskningsidéer inom konstnärlig forskning. Bidraget kan användas för att, via forskningssamverkan, pröva nya forskningsfrågor, metoder, analyser, perspektiv, datamaterial, med mera.
  Länk till utlysningen
 • Internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap (höstens utlysning)


  Öppna utlysningar
  Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidraget ska också premiera den svenska forskningens kvalitet och förnyelse.
  Länk till utlysningen
 • Bidrag till forskares kommunikation inom konstnärlig forskning


  Öppna utlysningar
  Syftet med bidraget är att möjliggöra för innehavare av tidigare och/eller pågående forskningsbidrag från Vetenskapsrådet att planera, genomföra och utvärdera kommunikationsaktiviteter som innebär dialog eller samskapande med identifierade grupper utanför akademin.
  Länk till utlysningen
 • Internationell postdok inom medicin och hälsa (vårens utlysning)


  Stängda utlysningar
  Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidraget ska också premiera den svenska forskningens kvalitet och förnyelse.
  Länk till utlysningen
 • Internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap, inklusive utbildningsvetenskap (vårens utlysning)


  Stängda utlysningar
  Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidraget ska också premiera den svenska forskningens kvalitet och förnyelse.
  Länk till utlysningen
 • Internationell postdok inom utvecklingsforskning


  Stängda utlysningar
  Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidraget ska också premiera den svenska forskningens kvalitet och förnyelse.
  Internationell postdok inom utvecklingsforskning finansieras av regeringens biståndsbudget och forskningen ska vara av särskild relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i minst utvecklade länder.

  Länk till utlysningen
 • Projektbidrag inom utvecklingsforskning


  Stängda utlysningar
  Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.
  Projektbidrag inom utvecklingsforskning finansieras av regeringens biståndsbudget och forskningen ska vara av särskild relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i minst utvecklade länder.

  Länk till utlysningen
 • Etableringsbidrag inom utvecklingsforskning


  Öppna utlysningar
  Syftet med bidraget är att ge dig som junior forskare möjlighet att etablera dig som självständig forskare i Sverige. Bidraget ska också premiera den svenska forskningens kvalitet och förnyelse. Etableringsbidrag inom utvecklingsforskning finansieras av regeringens biståndsbudget och forskningen ska vara av särskild relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i minst utvecklade länder.
  Länk till utlysningen
 • Nätverksbidrag - Swedish research links


  Stängda utlysningar
  Nätverksbidraget Swedish Research Links syftar till att etablera ett nätverk kring en specificerad forskningsidé, med ett gemensamt forskningsprojekt som mål. Bidraget ska stödja utveckling av långsiktig gemensam forskning mellan svenska forskare och forskare från minst utvecklade länder och lägre medelinkomstländer.
  Länk till utlysningen
 • Internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap (vårens utlysning)


  Stängda utlysningar
  Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidraget ska också premiera den svenska forskningens kvalitet och förnyelse.
  Länk till utlysningen
 • Projektbidrag för internationella forskningssamarbeten inom HERA


  Öppna utlysningar
  Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom Humanities in the European Research Area (HERA). Sverige är via Vetenskapsrådet ett av de 22 länder som deltar i utlysningen som har titeln ”Crisis – Perspectives from the Humanities”.
  Länk till utlysningen
 • Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse


  Stängda utlysningar
  Syftet med bidraget är att stödja forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Det kan gälla en nationell infrastruktur eller svenskt deltagande i en internationell infrastruktur.
  Länk till utlysningen
 • Projektbidrag för internationella forskningssamarbeten om grafen - grundforskning (FLAG-ERA)


  Stängda utlysningar
  Syftet med bidraget är att stödja internationella forskningssamarbeten om grafen. Sverige är via Vetenskapsrådet ett av de 13 länder som deltar i FLAG-ERA-utlysningen.
  Länk till utlysningen
 • Projektbidrag för forskning om rasism och diskriminering


  Stängda utlysningar
  Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Detta är ett projektbidrag med inriktning som syftar till att stödja forskning om rasism och diskriminering.
  Länk till utlysningen
 • Projektbidrag för forskning om samhällelig beredskap och säkerhet


  Stängda utlysningar
  Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Detta är ett projektbidrag med inriktning som syftar till att stärka svensk forskning med inriktning mot samhällelig beredskap och säkerhet.
  Länk till utlysningen
 • Projektbidrag för forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism


  Stängda utlysningar
  Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Detta är ett projektbidrag med inriktning som syftar till att stödja forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism.
  Länk till utlysningen
 • Projektbidrag för forskning inom primärvården


  Stängda utlysningar
  Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Inriktningen för detta bidrag syftar till långsiktig forskning inom sjukdomar och sjukdomstillstånd som diagnosticeras, behandlas och remitteras inom primärvården.
  Länk till utlysningen
 • Bidrag till forskningstid inom primärvården


  Stängda utlysningar
  Syftet med bidraget är att att ge personer verksamma inom primärvården möjlighet att bedriva forskning och etablera sig som självständiga forskare parallellt med att de utvecklar sin yrkeskompetens. Inriktningen för detta bidrag syftar till långsiktig forskning inom sjukdomar och sjukdomstillstånd som diagnosticeras, behandlas och remitteras inom primärvården.
  Länk till utlysningen
 • Projektbidrag för forskning om migration och integration


  Stängda utlysningar
  Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Detta är ett projektbidrag med inriktning som syftar till att stödja forskning om migration och integration.
  Länk till utlysningen
 • Projektbidrag för internationella samarbeten inom kvantteknologi (QuantERA)


  Stängda utlysningar
  Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom kvantteknologi. Sverige är via Vetenskapsrådet ett av de 22 länder som deltar i QuantERA-utlysningen.
  Länk till utlysningen
 • Projektbidrag för internationella samarbeten inom neurodegenerativa sjukdomar (JPND)


  Stängda utlysningar
  Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom Joint programme – Neurodegenerative Disease Resarch (JPND). Sverige är via Vetenskapsrådet ett av de 18 länder som deltar i JPND-utlysningen, som har titeln ”Large scale analysis of OMICS data for drug-target finding in neurodegenerative diseases”.
  Länk till utlysningen
 • Projektbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap


  Stängda utlysningar
  Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.
  Länk till utlysningen
 • Projektbidrag inom utbildningsvetenskap


  Stängda utlysningar
  Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.
  Länk till utlysningen
 • Etableringsbidrag inom utbildningsvetenskap


  Stängda utlysningar
  Syftet med bidraget är att ge dig som junior forskare möjlighet att etablera dig som självständig forskare i Sverige.
  Länk till utlysningen
 • Exploratory workshops inom utbildningsvetenskap


  Stängda utlysningar
  Syftet med projektbidraget är att stödja utforskandet av möjliga innovativa forskningsområden och nyskapande forskningsidéer inom utbildningsvetenskap. Bidraget kan användas för att, via forskningssamverkan, pröva nya forskningsfrågor, metoder, analyser, perspektiv, datamaterial, och för att utforska möjligheter att skriva ansökningar och söka internationella medel, med mera.
  Länk till utlysningen
 • Nätverksbidrag inom utbildningsvetenskap


  Stängda utlysningar
  Nätverksbidraget syftar till att stödja internationalisering och mobilitet genom utveckling av långsiktiga forskningssamarbeten inom utbildningsvetenskap mellan svenska forskargrupper och forskargrupper i andra länder. Bidraget ska ge möjlighet till att etablera eller vidareutveckla ett nätverk kring ett specificerat forskningsområde, där både seniora och juniora forskare från de ingående forskningsmiljöerna deltar. Ett syfte kan vara att utforska möjligheter att skriva gemensamma ansökningar och söka internationella medel för att fördjupa internationell samverkan.
  Länk till utlysningen
 • Bidrag till gästforskare inom utbildningsvetenskap


  Stängda utlysningar
  Syftet med bidraget är att ge ett lärosäte möjlighet att utveckla och stärka sin forskning på ett område där lärosätet redan är aktivt genom att rekrytera en internationellt ledande forskare under en kortare period.
  Länk till utlysningen
 • Projektbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap


  Stängda utlysningar
  Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.
  Länk till utlysningen
 • Etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap


  Stängda utlysningar
  Syftet med bidraget är att ge dig som junior forskare möjlighet att etablera dig som självständig forskare i Sverige.
  Länk till utlysningen
 • Projektbidrag för forskning om cyber- och informationssäkerhet


  Stängda utlysningar
  Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Detta är ett projektbidrag med inriktning som syftar till att stödja forskning om cyber- och informationssäkerhet inom det natur-och teknikvetenskapliga området.
  Länk till utlysningen
 • Etableringsbidrag inom medicin och hälsa


  Stängda utlysningar
  Syftet med bidraget är att ge dig som junior forskare möjlighet att etablera dig som självständig forskare i Sverige.
  Länk till utlysningen
 • Konsolideringsbidrag inom medicin och hälsa


  Stängda utlysningar
  Syftet med bidraget är att ge de mest framstående yngre forskarna möjlighet att konsolidera sin forskning och vidga sin verksamhet som självständiga forskare.
  Länk till utlysningen
 • Projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R)


  Stängda utlysningar
  Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Detta är ett projektbidrag med inriktning, och syftar till att främja utveckling av metoder för ersättning, begränsning och/eller förfining av djurförsök enligt 3R-principen (efter engelskans replace, reduce och refine).
  Länk till utlysningen
 • Projektbidrag inom medicin och hälsa


  Stängda utlysningar
  Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.
  Länk till utlysningen
 • Bidrag till forskningstid i klinisk miljö


  Stängda utlysningar
  Syftet med bidraget är att du som är kliniskt verksam ges möjlighet att bedriva forskning på deltid parallellt med att du utvecklar din kliniska kompetens. Detta för att stärka och förnya den medicinska och kliniska forskningen.
  Länk till utlysningen
 • Bidrag till forskningstid inom vårdforskning


  Stängda utlysningar
  Syftet med bidraget är att ge personer verksamma inom vårdyrken möjlighet att bedriva forskning på deltid och etablera sig som självständiga forskare parallellt med att de utvecklar sin yrkeskompetens. Utlysningen vill främja internationellt samarbete och mobilitet inom Sverige.
  Länk till utlysningen
 • Projektbidrag för internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens (JPIAMR)


  Stängda utlysningar
  Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) som undersöker åtgärdsstrategier för att förhindra utveckling och överföring av infektioner orsakade av antimikrobiell resistens. Sverige är via Vetenskapsrådet och SIDA ett av de 18 länder som deltar i JPIAMR-utlysningen.
  Länk till utlysningen

Mer inom samma ämne

Inga matchande sidor